2020'S SURVIVORS

Sẽ như nào nếu năm 2020 là một game sinh tồn thực tế ảo ? Chỉ cần giữ vững niềm tin và tồn tại, chúng ta sẽ nhận cho mình những phần thưởng xứng đáng
 
2020 - A Year To Remember