YOUNG KING - MOLLYCLO X XFIRE

28-10-2019
bởi John Admin

Mollyclo x Xfire Sự hợp tác giữa Mollyclo và Xfire Vietnam được hình thành từ niềm tự hào dân tộc. Lấy cảm hứng từ các anh hùng lịch sử tạo nên câu chuyện về "Young King" của BST này. Màu vàng nổi bật lên thể hiện sự vẻ vang, sáng ngời của một vị vua thông qua Jacket và Logo T-Shirt. Henley T-Shirt gây ấn tượng mạnh với artwork được chao chuốt kĩ lưỡng với hình tượng con rồng và tướng lĩnh cưỡi ngựa. Bên cạnh đó là những sản phẩm kết hợp hai màu sắc Mollyclo và Xfire để tạo nên một BST trọn vẹn. 


Items:
- Mollyclo x Xfire Slim Jeans
- Mollyclo x Xfire Dad cap
- Mollyclo x Xfire Logo T-Shirt
- Mollyclo x Xfire Henley T-Shirt
- Mollyclo x Xfire Henley Royal Jacket
- Mollyclo x Xfire Cargo Pants (release đợt sau)